ออกนอกระบบดีอย่างไร?

NEWS

โครงการเสวนามหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

โครงการเสวนามหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

May 1, 2017

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด “โครงการเสวนามหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 และทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับ” โดยมี ผู้ช...
Read More  
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใกล้คลอด มติ สนช.รับหลักการแล้ว

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใกล้คลอด มติ สนช.รับหลักการแล้ว

January 31, 2017

มติ สนช. รับหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรัฐบาลยืนยันปรับปรุงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชา...
Read More  
คณะทำงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ในกำกับ  ประชุมติดตามการดำเนินงานและความคืบหน้า

คณะทำงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ในกำกับ ประชุมติดตามการดำเนินงานและความคืบหน้า

December 8, 2016

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 คณะทำงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.ในกำกับ ประชุมติดตามการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าของคณะทำงานแต่ละฝ่ายเพื่อเผยแพร่และสื่อสารสร้างความเข้าใจในการเตรียมตัวสู่กา...
Read More  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยันร่างพ.ร.บ.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยันร่างพ.ร.บ.

September 12, 2016

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ……….. ไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนในการเสนอร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาตามลำดับ โดยเม...
Read More  
แม่โจ้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร

แม่โจ้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร

August 25, 2016

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 สภาคณาจารย์ และข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิ...
Read More  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด บรรยายพิเศษ “การปรับกระบวนทัศน์สถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยในกำกับ”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด บรรยายพิเศษ “การปรับกระบวนทัศน์สถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยในกำกับ”

July 25, 2016

เมื่อวันจันทร์ที่  21  ธันวาคม  2558  มหาวิทยาลัยแม่จั จัดบรรยายพิเศษ   หัวข้อ”การปรับกระบวนทัศน์สถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยในกำกับ”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิ...
Read More