โครงการเสวนามหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

โครงการเสวนามหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด “โครงการเสวนามหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 และทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ “ทิศทางเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ซึ่งมีบุคลากรสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้มีการตอบคำถามข้อสงสัยให้กับบุคลากรในหลายๆ ประเด็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *